Home / Mazouttank reinigen

Mazouttank reinigen

Waarom een mazouttank laten reinigen?

Heb je er last van dat je verwarming soms uitvalt? Dan kan het zijn dat er een probleem is met je verwarmingsinstallatie.

  1. Er kan water in de mazouttank zitten door condensatie of hevige regen.
  2. Er kan vuil in de stookolietank terecht komen.
  3. Je tank moet geneutraliseerd worden (reinigen + verwijderen).

Bij de eerste 2 situaties kan dit dus nefast zijn voor je verwarming. Voor het reinigen van je mazouttank spreekt het voor zich dat je een beroep doet op een vakman. En dan nog liefst iemand die met officieel erkende partners werkt.

Gelukkig kan u rekenen op Dewandel Steve. 

mazouttank neutralisatie (2)
Mazouttank reinigen
Mazouttank reinigen
Mazouttank reinigen
Mazouttank reinigen
Mazouttank reinigen
Mazouttank reinigen

Hoe gaan we je mazouttank reinigen?

Eerst moeten we beginnen met de tank leeg te maken. D.w.z. dat eventuele inhoud zoals bruikbare brandstof eruit moet gehaald worden. Deze brandstof kan overgeplaatst worden naar waar u wenst of naar een erkend centrum.

Vervolgens gaan we de tank reinigen. D.w.z. dat het slib wordt opgezogen en daarna wordt uw tank gereinigd. Daarna verwijderen we uw mazouttank indien dat nodig zou zijn of als dat uw voorkeur is.

Als we de overgebleven inhoud naar een erkend centrum doen, krijgt u een lozingsattest na het reinigen van uw mazouttank.

Concreet:

  • Openen van het mangat van de tank
  • Reinigen van de tank tot 8000 L.
  • Reinigen van de tank groter dan 8000 L.
  • Spoelwater / restafval
Mazouttank reinigen

Heeft u een vraag? Wenst u een afspraak?

    Maak uw keuze: