Home / Mazouttank keuren Laarne

Mazouttank keuren Laarne

Dewandel Steve, erkend technicus voor mazouttank controle en keuring regio Laarne

Mazouttank keuren Laarne

Uw mazouttank laten keuren in Laarne vertrouw je best toe aan een vakman. Het is bovendien verplicht om de 5 jaar en je hebt een certificaat nodig. Dewandel Steve uit regio Laarne handelt deze verplichting snelprofessioneelveilig en voordelig voor u af.

Als je tank niet gekeurd is, wordt eventuele stookolieschade niet gedekt.

Mazouttank controle

Het laten keuren van uw mazouttank of stookolietank is wettelijk verplicht in Laarne. Het doel van een mazouttank keuren of controleren is om de bodemverontreiniging tot een minimum te herleiden.

Elke gekeurde mazouttank beschikt over een geldig conformiteitsattest en een groene dop of kenplaat.

Onze werkwijze

 1. Visueel nazicht van de installatie
 2. Controle op water en slib
 3. Controle van werking overvulbeveiliging
 4. Controle van lekdetectiesysteem (indien aanwezig)
 5. Dichtheidsproef controle op ondergrondse tank (ultrasone test)
 6. Afleveren van het conformiteitsattest
mazouttank plaatsen (15)
Mazouttank keuren Laarne
Mazouttank keuren Laarne
Mazouttank keuren Laarne
Mazouttank keuren Laarne
Mazouttank keuren Laarne
Mazouttank keuren Laarne

Wetgeving

Het Vlaams Reglement Milieuvergunningen, kortweg VLAREM genoemd, is wettelijk van toepassing.

Particulieren

 1. Bovengrondse tanks moeten eenmalig nagekeken worden.
 2. Ondergrondse tanks om de twee of vijf jaar.

Bedrijven

 1. Bovengrondse tanks moeten drie jaarlijks nagekeken worden.
 2. Ondergrondse tanks moeten om de twee jaar nagekeken worden.

Wettelijke keuringstermijn

Ondergronds Bovengronds
tankinhoud kleiner dan 5000 groter dan 5000 kleiner dan 5000 groter dan 5000
buiten waterwingebied 5 jaarlijks 2 jaarlijks Art. 6.5.5.4 (*) 3 jaarlijks
binnen waterwingebied 5 jaarlijks jaarlijks Art. 6.5.5.4 (*) 3 jaarlijks

(*) Artikel 6.5.5.4 van Vlarem II stelt dat de exploitant er dient voor te zorgen dat de opslaginstallatie steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeert en in het bijzonder dat elke verontreiniging van het milieu wordt voorkomen.

Wanneer is de keuring verplicht?

1.    Vóór indienststelling van de stookolietank
2.    Bij de verkoop van een woning met een stookolietank
3.    Periodiek controles van de stookolietank

In Vlaanderen is een keuring van zowel de bovengrondse als de ondergrondse stookolietank verplicht vóór indienststelling. Deze dient gekeurd te worden door een erkend technicus.

Groene dop

Een goedgekeurde tank krijgt een conformiteitsattest en een groene dop of merkplaat met daarop het registratienummer van de technicus of milieudeskundige die de controle uitvoerde, de datum van de laatste tankkeuring en de datum van de volgende controle.

Oranje dop

De stookolietank is niet-conform de wetgeving maar er is geen kans op verontreiniging van de omgeving.

De erkende technicus voorziet de installatie van een oranje dop of kenplaat. De stookolietank mag nog bijgevuld worden tot maximum 6 maanden na de keuring (6 maand startend vanaf de 1e dag van de maand volgend op de datum vermeld op de oranje dop of kenplaat).

Rode dop

Tanks die niet goedgekeurd zijn, krijgen een rode merkplaat. In een tank met een rode merkplaat mag een leverancier in geen geval brandstof leveren. Tankkeuringen zijn niet alleen een noodzaak voor uw verzekering, ook voor het Mazoutfonds zijn ze een must.

LET OP! Voor ondergrondse reservoirs wordt een onderscheid gemaakt tussen reservoirs gelegen binnen een beschermingszone en reservoirs gelegen buiten een beschermingszone.

In een beschermingszone of waterwingebied kunnen er specifieke voorschriften gelden voor stookoliereservoirs om het grondwater te beschermen.Dit is niet van toepassing op particuliere tanks kleiner dan 5000 liter. Om te weten waar deze zones gelegen zijn kan u surfen naar de de zoekmdoule op de website van de Databank Ondergrond Vlaanderen.

Aan welke wettelijke voorwaarden moet het reservoir voldoen?

Alle reservoirs dienen uitgerust te zijn met een overvulbeveiligingssysteem.
Buiten een beschermingszone moeten alle reservoirs vanaf 10.000 liter voorzien zijn van een permanent lekdetectiesysteem.

Binnen een beschermingszone geldt dit voor alle reservoirs vanaf 5.000 liter.
Ondergrondse metalen reservoirs vanaf 10.000 liter moeten, naargelang het resultaat van het corrosiviteitsonderzoek, voorzien worden van een kathodische bescherming.

Ondergrondse reservoirs moesten reeds vóór 1 augustus 2002 aan een eerste algemeen onderzoek onderworpen zijn. Voor reservoirs vanaf 10.000 liter was dit inclusief een corrosiviteitsonderzoek. Voor reservoirs uit thermohardende kunststof, volstond een beperkt onderzoek.

Wanneer moet een herhalingscontrole worden uitgevoerd?

Buiten een beschermingszone:

Metalen reservoirs dienen om de 2 jaar een beperkt onderzoek en om de 15 jaar een algemeen onderzoek te ondergaan.

Reservoirs in thermohardende kunststof dienen enkel om de 2 jaar een beperkt onderzoek te ondergaan.

Opmerking: reservoirs kleiner dan 10.000 liter zonder permanent lekdetectiesysteem moeten om de 2 jaar, naast een beperkt onderzoek, ook een dichtheidstest ondergaan.

Binnen een beschermingszone:

Metalen reservoirs dienen jaarlijks een beperkt onderzoek en om de 10 jaar een algemeen onderzoek te ondergaan.

Reservoirs in thermohardende kunststof dienen jaarlijks een beperkt onderzoek te ondergaan.
Reservoirs kleiner dan 5.000 liter zonder permanent lekdetectiesysteem moeten jaarlijks, naast het beperkt onderzoek eveneens aan een dichtheidstest onderworpen worden.

Wat krijgt u?

Een groene dop of kenplaat waarop het erkenningsnummer van de technicus of milieudeskundige, de controledatum en de uiterlijke datum van de volgende controle op vermeld staan.

Heeft u een vraag? Wenst u een afspraak?

  Maak uw keuze: